Як звернутися до прокурора

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Понеділок, 18 листопада, 13:54:41

Як звернутися до прокуратури. РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про порядок розгляду звернень про порушення прав громадян та юридичних осіб відповідно до вимог нового КПК

Особливе місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права на звернення. У ст. 40 Конституції України зазначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади і місцевого самоврядування та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.

Нещодавно в законодавстві були запроваджені зміни, які стосуються порядку звернень до прокуратури.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, вирішуються в органах прокуратури в разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження (ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру»).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає оскарження учасниками кримінального провадження рішень, дій чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді (статті 303-307 КПК України).

До прокурора можна оскаржити такі дії та рішення:

— прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, — постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови;
— прокурору вищого рівня – недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308 КПК України);
— до прокуратури вищого рівня – оскарження слідчим рішень, дії чи бездіяльності прокурора, що прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні. При цьому рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб (статті 311-313 КПК України).

Прокурор прокуратури м.Чернігова
Анна Нікітенко

ЯК ПОСКАРЖИТИСЯ НА ПРОКУРОРА

Кількість переглядів: 1761

Про що:
З цієї інструкції Ви дізнаєтеся, на які дії прокурора і куди можна поскаржитися, а також до якої відповідальності можуть притягнути прокурора.

Ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон) визначає коло працівників прокуратури, які вважаються прокурорами органів прокуратури. З наведеного положення вбачається, що до прокурорів відносяться працівники прокуратури від Генерального прокурора до прокурора місцевої прокуратури.

Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень;

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення;

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом (ст. 43 Закону).

Дисциплінарне провадження відносно прокурорів здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (КДКП).

Звертаємо увагу, що до КДКП слід звертатися у разі порушень прокурором вказаних вище норм і правил. А рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Звернутися до КДКП із скаргою (заявою) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку може кожний, кому відомі такі факти. На своєму веб-сайті КДКП розмістила рекомендований зразок дисциплінарної скарги.

Також треба мати на увазі, що можна подати скаргу до Вищої ради правосуддя про порушення прокурором вимог щодо несумісності його посади із заняттям певними видами діяльності. Так, перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах. На прокурора також поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Вища рада правосуддя затвердила та розмістила на своєму сайті зразок заяви про порушення прокурором вимог щодо несумісності, — http://www.vru.gov.ua/add_text/155.

Ст. 49 Закону передбачено, що на прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального прокурора);

3) звільнення з посади в органах прокуратури.

Отже, якщо Вам відомі вказані вище факти щодо дій прокурорів, можете звертатися до КДКП або до ВРП.

Якщо Вас зацікавили окремі питання, пов’язані із зверненням зі скаргою на дії прокурорів, – Ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.

Як звернутися до прокурора

Поради юристів — юридична консультація!

Заява до прокуратури

Потрібно розуміти, що скарга і заява до прокуратури різні речі за напрямком та зм і стом написання. Щоб легше зрозуміти, заяв а до прокуратур и пишеться у тому випадку, коли порушені права людини, заявляєт ься як порушення прав людини, так і про скоєнн ий злочин. Скарга в прокуратуру п одається на бездіяльність державних службовців , працівників міліції або інших держструктур, неправомірно винесені ними рішення, постанови тощо .

Які заяви розглядає прокуратура. Юридична консультація повідомляє, що прокуратура розглядає всі заяви без винятку, має право порушити кримінальну справу по кожн ій з них, якщо є для цього всі підстави. Розслідує суто справи їй підслідні, злочини проти життя та здоров’я людини (вбивство, згвалтування), проти авторитету органів державної влади (хабар посадовою особою, зловживання владою, службова недбалість ) тощо . Наприклад, якщо людина напише заяву в прокуратуру про крадіжку або розбійний напад , то так у справ у прокуратура розслідувати не буде, а передасть для розслідування у слідчи й відділ міліції.

Як написати заяву в прокуратуру? Писати можна як друковани м , так і рукописним текстом. У першу чергу заголовок, кому, адреса, від кого, місце проживання, телефон. Описуєте детально суть проблеми, число час, місце події, що сталося, яким чином , завдані збитки. Детальний опис, ніяких скорочень. Якщо є свідки, потрібно їх вписати, незалежно зацікавлені особи (родичі) або просто випадкові перехожі. Вимоги повинні бити обгрунтовані, наприклад: прошу визнати винного за вчинення злочину, передбаченого ст. КК України. Наприклад:

«__.________ 2011 року, під _____ часу, хвилин, по ул.____________ щодо меня______________________ було скоєно (докладний опис). В результаті чого мне_____________ було завдано значних матеріальних збитків на загальну суму ____ грн.
Свідки: 1.________________________, 2.______________________ . .

Прошу: прийняти мою заяву до розгляду, визнати винним ______________, розшукати винного, порушити кримінальну справу за ст.___ КК України, видати направлення на судово-медичн е освідування тощо . »

Нижче повинн ий бути підпис про попередження до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинений злочин , наприклад:

«Попереджений (на) про кримінальну відповідальність згідно ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (підпис). »

Наприкінці дата написання заяви в прокуратуру, підпис, прізвище, ініціали. Слід пам’ятати, що заяву можна надіслати адресату поштою, але запевнення про не втрату заяви не має ніяко го . Найкраще занести в канцелярію особисто і витребувати від секретаря вхідний номер реєстрації заяви в прокуратуру!

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Рівненській місцевій прокуратурі

Графік прийому громадян
працівниками Рівненської місцевої прокуратури

Понеділок

Максимчук А.П.
Перший заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Краснолюба Р.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вівторок

Грисюк Ю.І.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Прокопчук О.В.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Середа

Горковенко М.В.
Керівник Рівненської місцевої прокуратури
з 10 год. до 13 год.
Власова І.А.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Четвер

Луцюк П.П.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Лихач О.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
П’ятниця

Краснолюба Р.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Пінчук Д.В.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вихідні та святкові дні

черговий прокурор Рівненської місцевої прокуратури згідно щомісячного графіка

Прийом громадян керівником Рівненської місцевої прокуратури здійснюється у випадку оскарження рішення, прийнятого заступником керівника Рівненської місцевої прокуратури, по результатах розгляду звернення в Рівненській місцевій прокуратурі.

Відповідно до ст. ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон місцевої прокуратури: 62-09-52

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: [email protected]

У відповідності до ст.5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Рівненської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

ЗАЯВА (СКАРГА)

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора
___________________________

Треба знати, з чим звертатись до прокурора

Газета «7 днів» від 30.04.2015

Якщо раніше можна було скаржитися в прокуратуру з будь-якого приводу, то нині повноваження прокурорів звузились. Прокуратура тепер не буде підміняти контролюючі органи. Ще минулої суботи, 25 квітня, мав вступити в дію в повному обсязі прийнятий 14 жовтня минулого року новий Закон «Про прокуратуру». Проте народні депутати відтермінували цю дату на 15 липня, мотивуючи своє рішення тим, що необхідний час на доопрацювання цього нормативного документа із залученням фахівців, які будуть представляти інтереси всього населення України. Про те, які зміни передбачає новий законодавчий акт у діяльності органів прокуратури, на прохання редакції розповідає прокурор Рівного Тарас ІЛЬЯЩУК:

– У новому законі «Про прокуратуру», згідно з яким суттєво змінюється і структура, і процедура призначення, і повноваження органів прокуратури, передбачені так звані перехідні положення, які регулюють діяльність прокуратури від моменту прийняття закону до дня його вступу в силу – 15 липня цього року.

Щоб зрозуміти, в чому різниця, треба згадати, чим займалася прокуратура до 14 жовтня 2014 року, тобто які раніше були її повноваження. Перше – це нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю, дізнанням та досудовим слідством у правоохоронних органах. Ця функція буде дещо змінена, але сьогодні вона залишається в такому ж вигляді, як і була.
Якщо брати прокуратуру міста, то ми й далі наглядаємо за розслідуванням конкретних кримінальних проваджень, які розслідує Рівненський міський відділ внутрішніх справ і, відповідно, – за додержанням законів в оперативно-розшукових справах, які ведуть оперативні працівники Рівненського міськвідділу міліції.

Ще одна функція – підтримання державного обвинувачення. Вона теж практично не змінилася. Наступна – нагляд за виконанням судових рішень у кримінальних справах і застосуванням до особи інших заходів, пов’язаних з обмеженням свободи. Іншими словами, це додержання прав арештованих, затриманих, осіб, яких уже засуджено і щодо яких вже виконується покарання. Ця функція збережена в тому ж вигляді, хоча буде дещо змінена.
Далі – представництво інтересів громадян і держави в суді. Воно діє, хоча й дещо трансформоване. Що воно передбачає? Прокурор має право звертатися з позовами до суду в інтересах держави, тобто відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування, або в передбачених законом випадках представляти шляхом звернення до суду інтереси окремих категорій громадян.

Це малозабезпечені, незахищені верстви населення – пенсіонери, інваліди, неповнолітні.
Окремо варто зупинитися на ще одній функції, довкола якої точилося багато дискусій, – це нагляд за додержанням і застосуванням законів. Більш зрозуміло – загальний нагляд. Хоча він останніми роками трансформувався, проте не раз критикувався європейськими інституціями, і це призвело до того, що його взагалі відмінили.

Що він передбачав? По суті, фактично дублював усі сфери діяльності чи то громадян, чи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, які здійснюють контроль. Усе це так чи інакше могло в разі порушення норм законодавства опинитися в полі зору прокуратури. Тобто, відповідно до наших нормативних відомчих документів, ми здійснювали нагляд за органами контролю.

Візьмімо для прикладу інспекцію архітектурно-будівельного контролю. Це орган, покликаний здійснювати нагляд за дотриманням законодавства в будівельній галузі. А ми, у свою чергу, могли реагувати на порушення передусім у діях самих працівників ДАБК, а потім – на порушення, на які вони самостійно не відреагували, але вже залучаючи їх до перевірок.

І так практично в будь-якій сфері життєдіяльності. Часто це призводило до підміни цих органів. Хоча, зрозуміло, якщо створений той чи інший орган державного контролю, він має виконувати свою роботу, тобто його працівники повинні відпрацьовувати свою зарплату. Отож так званий загальний нагляд у новому Законі «Про прокуратуру» не передбачений.

Але, оскільки старий закон дещо трансформований, а новий ще не вступив у силу, у цей перехідний період прокуратура здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законів тільки у вигляді представництва. Саме в такому вигляді ми можемо виконувати цю функцію. Тобто шляхом звернення з позовами до суду в інтересах держави – відповідних державних органів, або в інтересах громадян певної пільгової категорії.

До нас продовжують звертаються люди: пишуть і приходять на прийом з питаннями, значна частина яких уже не належить до кола наших повноважень. Ми роз’яснюємо, що є перехідні положення, що не маємо повноважень розглядати відповідні звернення, у тому числі ті, які належать до компетенції суду. Втім, потрібен час, щоб нововведення прижилися.

Зразок скарги до прокуратури на бездіяльність посадової особи (ОНОВЛЕНИЙ)

№_____
До Прокуратури______________________
_________ адреса___________________________
Заявник: __________________________________________
поштова адреса: ____________________________
тел.: ______________________________________
про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 КУпАП та винесення подання про надання інформації

ЗАЯВА

«_____»__________20__ року я, _______________________, з метою підготовки публікації в газеті «_____________________________», звернувся до___________________________________________(назва органу, до якого направлено запит та/чи посадової особи, якій адресовано запит) _______________________________________ із інформаційним запитом, в якому просив надати суспільно-важливу інформацію, яка необхідна мені для виконання моїх професійних обов’язків, а саме просив надати мені:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.
Викладене підтверджується інформаційним запитом від _________ № _______, копію якого додаю.
На зазначений запит відповіді в строки, установлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», я не отримав (або отримав неповну відповідь / отримав відмову в наданні відповіді / отримав інформацію, яка не відповідає дійсності).

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України “Про інформацію”, «Про доступ до публічної інформації» “Про звернення громадян” та “Про доступ до судових рішень”, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 11 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) у справах про правопорушення, передбачені статтею 212-3 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 212-3, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтями 23, 24 Закону України «Про прокуратуру», –

 • Притягти до адміністративної відповідальності за ненадання інформації (надання неповної інформації / надання недостовірної інформації тощо) за ч. 1 статті 212-3 КУпАП ____П.І.Б посадової особи, яка не надала інформацію (надала неповну інформацію / надала недостовірну інформацію тощо)______ .
  1. Винести подання про усунення порушень Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» і зобов’язати ___________ ПІБ посадових осіб органу державної влади /місцевого самоврядування ___________ надати мені наступну інформацію:

  1) ______________________________________________________________;
  2) ______________________________________________________________;
  3) _______________________________________________________________.
  Додаток:

  1. Копія інформаційного запиту № 3 від 09.01.2009 року;
  2. Копія посвідчення журналіста.
  3. «_____»_____________ 20__ року ____________ ПІБ

   Новини

   Оголошення

   Довідка

   Волинські оголошення

   Новини Рівного

   Новини Волині

   Робота

   Надзвичайні події

   Від читачів

   Новини України та світу

   Споживач

   Життя

   Вітаємо!

   Дача. Сад. Город

   Як звернутися за допомогою в прокуратуру Рівненської області [+ЗРАЗОК ЗАЯВИ]

   Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, Законом України “Про звернення громадян”, правовими актами, виданими Генеральним прокурором України, зокрема, наказом №9 гн від 21.06.11 “Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України”.

   Згідно з частиною 1 статті 12 Закону України “Про прокуратуру” в органах прокуратури розглядаються заяви, скарги та інші звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, які не відносяться до компетенції суду.

   Відповідно до вимог галузевого наказу перевірки за заявами громадян, юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про злочини, розслідування яких належить до компетенції органів прокуратури, проводяться лише у разі їх попереднього вирішення керівниками компетентних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю

   Законом України “Про звернення громадян” чітко зазначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, антимонопольним і трудовим законодавством.

   Відповідно до вимог статті 36-1 Закону України “Про прокуратуру” органи прокуратури здійснюють представництво інтересів громадянина в суді. Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження.

   Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб. Від імені юридичних осіб звертаються їхні керівники або колегіальні органи.

   Які ж вимоги до написання звернення та які звернення не підлягають розгляду та вирішенню:

   У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Звернення можна подати на особистому прийомі, надіслати поштою, передати громадянином до органу прокуратури через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (наявне доручення).

   Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У разі колективного звернення, відповідь надається, якщо не зазначено конкретно прізвища, ім’я та по батькові громадянина, першому громадянину, який підписав колективне звернення.

   Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. За наявності у таких зверненнях повідомлень про підготовлюваний або вчинений злочин вони надсилаються до відповідних правоохоронних органів.

   Без розгляду та вирішення в прокуратурі можуть бути залишені звернення, які повторно подані одним і тим самим заявником з питань, рішення щодо яких прийняте, надано вичерпну відповідь за підписом керівника прокуратури з повідомленням про припинення провадження і роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства вправі оскаржити рішення прокуратури до Генеральної прокуратури України або суду.

   Не розглядаються звернення у якому не викладено суть порушеного питання або не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, або зміст звернення позбавлений будь-якого логічного завершення. Такі звернення у термін не більше п’яти днів повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями.

   У цей термін повертаються звернення, які містять образу честі і гідності інших осіб, брутальні вислови, за відсутності підстав для прийняття іншого рішення.

   В органах прокуратури області існує такий порядок розгляду звернень.

   Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:

   — прийняття звернення до свого провадження;

   — направлення звернення підпорядкованому прокурору;

   — повернення звернення заявнику з відповідними роз’ясненнями або без будь-якого роз’яснення;

   — долучення звернення до раніше отриманих заяв, скарг, іншого звернення;

   — направлення звернення до суду для долучення до матеріалів судової справи;

   — направлення звернення для розгляду за належністю іншому контролюючому органу.

   Про направлення звернення до інших органів, або на адресу підпорядкованих прокурорів обов’язково повідомляється заявник.

   Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника.

   У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.

   Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.

   Скарги на дії слідчих, органів дізнання, прокурорів у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ, а також на вироки, рішення, ухвали та постанови судів перевіряються у порядку та межах, передбачених процесуальними законодавством.

   Днем виконання звернення вважається дата відправлення відповіді.

   ЗРАЗОК заяви (скарги)

   Прокурору Рівненської області

   державному раднику юстиції 3 класу

   Поштова адреса, телефон

   Суть оскаржуваного питання_____________________________________

   Вимога (прохання) до прокурора__________________________________

   За інформацією прес-служби прокуратури Рівненської області.

   прокуратура

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *